2023-01-04

Villkor vid bokning och betalning av campingtomt på Ljuvadal Camping & Upplevelser

Dessa villkor gäller mellan Ljuvadal Camping & Upplevelser och den som själv eller genom annan person bokar/betalar campingtomt på Ljuvadal.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Ljuvadal Camping & Upplevelser”, ”Vi” eller ”LCU”.

Bokningen/betalningen gäller hyra av campingtomt på Ljuvadal Camping & Upplevelser.
Kunder/gäster på LCU är skyldiga att följa Ljuvadal Camping & Upplevelsers "Ordningsregler".
Ordningsreglerna finns i sin helhet på ljuvadal.se/ordningsregler.

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Ljuvadal Camping & Upplevelsers personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka och betala campingtomt på webbsidan boka.ljuvadal.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs bankkort eller Swish samt BankId eller motsvarande. Betalning sker direkt, även vid bokning.

Bokning av campingtomt

I priset ingår hyra av campingtomt, bokningsavgift samt vid tillval även tillkoppling (inklusive förbrukning) av elektricitet (10 ampere).

Alla platser bokas från klockan 12.00 till 12.00.

Våra campingtomter varierar i storlek. Det åligger dig som kund att tillse att tomten är tillräckligt stor för ditt ekipage. Angivna platsmått inkluderar säkerhetsavstånd på upp till 4 meter till grannen.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel ska Ljuvadal Camping & Upplevelser kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Samtliga priser är i SEK och inklusive mervärdesskatt.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast ske online via boka.ljuvadal.se. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.

Avbokning < 48 timmar före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Kunden ombesörjer själv det skydd kunden anser erforderligt såsom ansvars-, fordons-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.

Ljuvadal Camping & Upplevelser ansvarar inte för skada eller förlust som vållas av utomstående, ej heller för kvarglömda saker.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden förbinder sig att vårda hyresobjektet och anläggningen väl, följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Notera särskilt:

Fullständiga ordningsregler finns på ljuvadal.se/ordningsregler.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Ljuvadal Camping & Upplevelser och Hamnsystem Sverige ABs Data Policy.

Ljuvadal Camping & Upplevelser förbehåller sig rätten att vid särskilda tillfällen skicka information och marknadsföring via e-post eller sms.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Ljuvadal Camping & Upplevelser.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från campingen. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan Ljuvadal Camping & Upplevelser kräva skadestånd av kunden.

Tvist

Vänd dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du ta hjälp av ARN - Allmänna Reklamationsnämnden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Ljuvadal Camping & Upplevelser upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast ska underrättas. LCU är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Ljuvadal Camping & Upplevelser
Org.nummer: 781108-3505

Ljuvadal Camping & Upplevelser
Ugglebodavägen 258-0
293 93 Olofström
Telefonnummer: 0760-25 68 98
info@ljuvadal.se

Läs om våra upplevelser

Navigera till Ljuvadal:
Eniro - Hitta - Google Maps

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se